Jak zrobić karierę w 2020?

Jak zrobić karierę w 2020?

Zgodnie z prognozą badaczy, w obecnej dekadzie, pracownicy będą zmuszeni do stałego poszerzania wiedzy i kompetencji. Inaczej nie odniosą sukcesu na dynamiczne zmieniającym się rynku pracy. Oto lista 10 niezbędnych umiejętności.
Specjalizujący się w futurologii kalifornijski Institute for the Future przygotował we współpracy z Instytutem Badawczym Uniwersytetu w Phoeniks raport “Future Work Skills 2020”. Naukowcy przedstawiają czynniki, które będą tworzyły przestrzeń społeczno-cywilizacyjną najbliższej przyszłości. To właśnie w relacji do nich pracownicy będą musieli wykształcić nowe lub ugruntować posiadane kwalifikacje. Kluczowy dla budowania udanej kariery ma być zestaw 10 umiejętności, potwierdzających naszą przewagę nad maszynami i pozwalających radzić sobie w globalnym, zdigitalizowanym świecie.
eniorzy kontra roboty

Długowieczność stanie się zatem istotnym czynnikiem kształtującym rynek pracy. Naukowcy przypominają, że liczba Amerykanów starszych niż 60 lat zwiększy się, w roku 2020, aż o 70 proc. Z problemem starzejących się społeczeństw borykają się także kraje europejskie. Jeśli seniorzy chcą dalej wieść wygodne i dostatnie życie muszą się przygotować na dłuższą aktywność zawodową. Postęp technologiczny i cywilizacyjny zmniejszy równocześnie zapotrzebowanie na niektóre zawody, do tego stopnia, że dla osób je wykonujących przekwalifikowanie stanie się koniecznością, a praca przez całe życie dla jednej firmy stanie się efemerydą.

Zdaniem naukowców w przyszłości będziemy mieć do czynienia z inteligentą automatyzacją. Już dziś roboty wyręczają w części pracy m.in. antyterrorystów i lekarzy. W najbliższej dekadzie obszarów, w których maszyny zastąpią ludzi przybędzie. Przejmą głównie obowiązki powtarzalne lub niebezpieczne m.in. w obronności, medycynie. W wielu obszarach ludziom pozostanie jedynie ich obsługa, stanowiąca wyzwanie intelektualne dla operatora, równocześnie ograniczająca ilość potrzebnych do pracy rąk.
Świat jak bolid F1

W najbliższej dekadzie zacieranie się podziału na obszary lepiej i słabiej rozwinięte będzie postępować. Dominacja Stanów Zjednoczonych i Europy w zakresie innowacyjności zostanie przełamana. Nowe potęgi, jak Indie, czy Chiny przejmą ich pozycję, w niektórych, kluczowych dla postępu branżach (np. mobilnych technologii), przede wszystkim, dzięki wzrostowi oczekiwań konsumentów krajowych. Wytwarzanie produktu na miarę lokalnego rynku będzie niezbędnym warunkiem konkurencyjności globalnych przedsiębiorstw, jednocześnie modelowy konsument dóbr wysoko-przetworzonych przestanie być białym mieszkańcem zachodniej hemisfery. Ponadgraniczne powiązania osiągną niespotykaną intensywność.

Na nieznaną dotychczas skalę będzie postępowała digitalizacja. Bolid F1 z wbudowanymi ponad 300 czujnikami, przekazującymi inżynierom, w czasie rzeczywistym, gigabajty informacji przestanie być wyjątkowy. Świat stanie się programowalnym systemem , a nasycenie wszystkich urządzeń – od telefonów i komputerów, po samochody – czujnikami sprawi, że wszystko da się “zamienić” na dane i potem poddać analizie. Jak wpłynie to na standard życia? Pozwoli np. płynnie zoptymalizować trasę dojazdu do pracy odczytując sygnały z czujników umieszczonych w stojących w korkach samochodach lub zdalnie monitorować pracę serca pacjenta po operacji kardiologicznej wysłanego ze szpitala do domu.

Zlot avatarów

Dalszy rozwój nowych form i kanałów komunikacji – m.in. serwisów społecznościowych i komunikatorów internetowych spowoduje stopniowe odchodzenie od słowa pisanego na rzecz grafik, filmów i animacji. Zdaniem naukowców będzie to skorelowane z rosnącą popularnością mobilnych platform internetowych. Te zdobycze komunikacyjnej rewolucji będą sprzyjały rozwojowi superstruktur organizacyjnych , czyli globalnych instytucji istniejących w świecie wirtualnym. W przyszłości przeniesienie znakomitej części ich działalności do przestrzeni wirtualnej wymusi zmianę sposobu zarządzania, a kooperacja specjalistów z różnych dziedzin, kręgów kulturowych i krajów będzie łatwa jak nigdy wcześniej. Poszczególne projekty będą zarządzane i wykonywane przez rozsianych po całym świecie specjalistów dzięki komunikacji i współpracy ich Avatarów.

Work skills 2020

1. Wnioskowanie

Zdaniem badaczy, coraz częstsze wykorzystanie robotów i programów komputerowych, nie odbierze pracy ludziom. To oni ciągle będą najważniejszym, bo decyzyjnym ogniwem każdego procesu. Co z tego, że komputer Deep Blue potrafił ograć w szachy Garri’ego Kasparowa, naukowcy pracujący nad sztuczną inteligencją nadal nie potrafią zmusić maszyny do krytycznego myślenia. Moc obliczeniowa nie zastąpi w najbliższym czasie zdolności do kontekstualizacji i wyciągania wniosków.

2. Inteligencja emocjonalna

Stosowne reagowanie na zmieniające się nastroje współpracowników/klientów/kontrahentów pozwoli nie tylko skutecznie łagodzić ewentualne napięcia, ale też odgadnąć oczekiwania interlokutorów, a przez to osiągnąć zamierzone efekty. Mechanicznych zadań będzie w pracy coraz mniej, dlatego umiejętne budowanie relacji oparte o zdolność do empatii stanie się kluczem do zawodowego sukcesu.

3. Sprawność adaptacyjna

Profesor David Autor z prestiżowego Massachusetts Institute of Technology opisał proces postępującej polaryzacji zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych. Proces, który wkrótce rozprzestrzeni się na inne kontynenty, sprowadza się do zmniejszenia ilości stanowisk średniego stopnia, wymagających często bezrefleksyjnego postępowania według ustalonych zasad. Coraz więcej osób będzie zatem zmuszonych do dopasowania się do sytuacji i znajdowania nieszablonowych i skutecznych rozwiązań pod presją czasu, wiążących się na niższych stanowiskach z zadaniami manualnymi, na wysokich – z pracą umysłową.

4. Kompetencje międzykulturowe

Na coraz bardziej zglobalizowanym rynku pracy będziemy musieli poczuć się jak u siebie w różnych państwach, a nawet różnych kręgach kulturowych. Umiejętność kooperacji z ludźmi operującymi nie tylko innym językiem, ale też posiadających odmiennych przekonaniach i światopogląd stanie się przepustką do kariery. Organizacje i korporacje coraz częściej widzą w zróżnicowaniu motor innowacyjności i rozwoju. Badania m.in. profesora Scott’a E. Page’a dowodzą, że zdywersyfikowane zespoły tworzą skuteczniejsze, obiektywnie lepsze rozwiązania złożonych problemów.

5. Przetwarzanie danych

Nowe technologie oddają do naszej dyspozycji coraz większe ilości danych. Umiejętność wyciągania wniosków i podejmowania decyzji w oparciu o liczby zyska na znaczeniu. Firmy nie będą już zadowalać się kandydatami z “umiejętnością obsługi programów MS Office”, do łask wróci statystyka i analiza kwantytatywna. Co więcej, pracownicy będą też zmuszeni kwestionować myślenie systemowe i radzić sobie w sytuacji kryzysowej znajdując luki w przyjętym modelu postępowania, lub radząc sobie z czasowym brakiem dostępu do danych.

6. Praca z nowymi mediami

Na istotności zyska umiejętność zarówno tworzenia, jak i krytycznej analizy zasobów udostępnianych za pomocą nowych mediów. Analizowanie materiałów graficznych i filmowych na poziomie obecnie właściwym słowu pisanemu stanie się niezbędne, gdy te, przenikną do sfery codziennych czynności służbowych. W najbliższej przyszłości najbardziej podstawowe komórki firm i organizacji będą komunikować za pomocą obrazów, grafik i animacji.

7. Interdyscyplinarność

W najbliższej przyszłości kariery zawodowe będą trwały dłużej, nierzadko wymagając od pracownika przekwalifikowania się. Co więcej, rozwiązywanie złożonych problemów coraz częściej wymaga wiedzy wykraczającej poza określoną dyscyplinę naukową. Nie wystarczy już łączenie w zespoły specjalistów z różnych dziedzin, każdy z nich będzie musiał w określonym stopniu rozumieć pracę drugiego. Doskonale obrazują to autorzy raportu mówiąc modelu kwalifikacji i kompetencji pracownika o kształcie litery “T” – wymagana będzie głęboka wiedza z jednej dziedziny, w połączeniu z umiejętnością wzięcia udziału w dyskursie obejmującym inne, powiązane z nią sektory.

8. Projektowanie pracy

Dzięki rozwojowi użytkowego zastosowania nauki staniemy się architektami własnego środowiska pracy. Mówiąc najprościej, zwiększymy swoją zdolność do utrzymania higieny umysłu dzięki odpowiedniej aranżacji czynników zewnętrznych. Dziś wiemy m.in. że nawet drobne szczegóły wnętrza, w którym pracujemy, mają bezpośredni wpływ na stan naszego umysłu, a więc i wyniki naszych działań. Naukowcy dowiedli, że z kreatywnością pracowników bezpośrednio skorelowana jest choćby… wysokość sufitu w miejscu pracy. Zgodnie z wynikami badań w wysokich pomieszczeniach rodzi się więcej dobrych pomysłów.

9. Praca w szumie

Wraz ze wzrostem ilości danych grozi nam przeładowanie informacjami. Niezbędną umiejętnością będzie odfiltrowanie spośród nadmiaru danych tych godnych zaufania i adekwatnych do wykonywanych zadań. Radzenie sobie z szumem informacyjnym przybierać będzie coraz bardziej wymagające formy, a zdolność korzystania i tworzenia na własny użytek rankingów, list, a nawet aplikacji oszczędzi nam czasu i nerwów.

10. Dobra współpraca w wirtualu

Przestrzeń wirtualna, jako środowiska funkcjonowania przedsiębiorstwa, zacznie być traktowana na równi z rzeczywistą. Zmusi to pracowników do współpracy bez możliwości fizycznego kontaktu. Zamiast rozwiązać konflikt na nieformalnym lunchu będziemy musieli radzić sobie przez wideokonferencje i chaty po godzinach. Mimo braku fizycznej obecności trzeba będzie stworzyć sprzyjającą współpracy atmosferę, więzi między uczestnikami i poczucie współodpowiedzialności za projekt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *